Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door Aquarius Beverage Masters (verder afgekort: ABM) met zorg samengesteld. ABM verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door ABM worden aangeboden. ABM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van ABM opgenomen informatie. Hoewel ABM alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door ABM worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel ABM uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ABM worden onderhouden wordt afgewezen.